Over De Dood
Wie de dood kent, leeft anders
Dood . De dood . Over de dood

Deze site staat los van een bepaalde religie

Informatief over o.a.:

Lees verhalen, bekijk een filmpje, denk na over na de dood, waarheid of gevoelens, bestel een boek over de dood, doe een oefening, beantwoord vragen, volg een cursus over de dood, mail of praat over de (eigen) dood en over een leven erna ... 

Met de dood komen we allemaal in aanraking. De één vroeger dan de ander, maar uiteindelijk kunnen we er nooit omheen.

Iedereen sterft, maar niemand is dood ...

Zullen we over de dood praten?

‘Over de dood praten’ is een zeer breed thema. Het kan gaan over doodsangst of de visie op het leven-na-de-dood, het kan gaan over bijna-doodervaringen of over afscheid nemen, het kan gaan over eerdere verlieservaringen of over de eigen sterfelijkheid. Het maakt niet uit wát er precies gezegd wordt.

Neem nu contact op 

10 redenen om over de dood te praten ...