Over De Dood
Wie de dood kent, leeft anders
Boekbespreking door Marja Lensink (St. Merkawah)

'Aandacht voor een overledene' en wat je zelf voor een overledene kunt doen.

Yolanda Rijks, begeleidt als gediplomeerd counselor al een aantal jaren mensen in de rouw en is schrijfster van dit bijzondere boekje. Ze heeft zich gespecialiseerd in de dood en het leven erna. Dat gebeurde allemaal nadat ze in 2001 een mystieke ervaring had en in 2003 een tweede ervaring. Daarna wist ze heel zeker dat de sferen bestaan. Ze verdiepte zich in de thanatologie (de leer van de dood) en besloot in 2007 een website en een cursus te maken over de dood.

'Wat je zelf voor een overledene kunt doen' is de ondertitel van het boekje en daarom kan het een goede en praktische hulp zijn voor mensen die helemaal lam geslagen zijn door verdriet om een overleden geliefde. Het boekje geeft o.a. oefeningen, maar voorziet ook in teksten die je voor de overledene kan zeggen. De inhoud richt zich niet op een bepaalde religie of levensbeschouwing.

Het beschrijft hoe de wereld er na de dood uit zou kunnen zien, zoals de sferen waar de zielen van de overledenen naar toe kunnen gaan (gebaseerd op mystieke ervaringen van nog levende mensen). Ook besteedt het boekje aandacht aan de peri- en postmortale ervaringen* die regelmatig voorkomen. Onderzoek in Nederland (door het Parapsychologisch Instituut te Utrecht), maar ook in Amerika en Engeland geeft aan dat een groot deel (ongeveer 40-50%) van de nabestaanden één of meerdere tekens krijgt van de overledene, zoals verschijningen, bijzondere dromen, maar ook bloemen, vlinders, vogels en andere dieren of bijzondere toevalligheden. Ook komen onverklaarbare elektrische verschijnselen vaak voor, zoals knipperende lampen, of speciale betekenisvolle muziek die soms een paar maal of zelfs regelmatig te horen is.

Het mooie van dit boekje is dat de achterblijvers op deze aarde op al deze mogelijkheden worden gewezen en ook actief bezig kunnen zijn voor de overledene(n). 

*perimortale ervaringen = tijdens het overlijden, zoals o.a. sterfbedvisioenen

*postmortale ervaringen = tijdens de periode na het overlijen, kunnen zelfs jaren later nog voorkomen

Uit: De Terugkeer, 2009