Over De Dood
Wie de dood kent, leeft anders
Sterfbed en Sterfbedvisioenen

Rondom het sterfbed gebeurt meer dan de meeste mensen zullen denken. Vóór en tijdens het doodgaan wordt de stervende op diverse manieren voorbereid op de dood. Vanuit de geestelijke wereld worden stervenden bijgestaan en geholpen.

Soms wordt een glimp van de sluier opgelicht en geven stervenden of mensen die bij het sterven aanwezig zijn informatie.

Sommige sterfbedvisioenen worden gedeelde-doodervaringen (gde) genoemd. Eén of meer van de volgende elementen kunnen in zo’n visioen aanwezig zijn.

  • Een verandering of vervorming van de omgeving waar de stervende aanwezig is. Op het moment dat de ervaring begint, krijgt men toegang tot een dimensie waarin geen tijd bestaat.
  • Een ervaring met fel licht. Het licht kan worden omschreven als ‘puur’, ‘liefde’, ‘vrede’, ‘lichtwezen’.
  • Het horen van muziek of geluiden. De muziek kan ook ervaren worden als iets tastbaars in de vorm van glitters.
  • Uittreden uit het lichaam. Vanuit een andere positie ziet men het eigen lichaam en alles wat er omheen is.
  • De terugblik zien op zowel het eigen leven met de stervende als het leven van de stervende. Bekende en onbekende beelden worden gezien.
  • Samen met de stervende een andere dimensie ingaan. Door sommigen een ‘hemelse plek’ genoemd. Men komt aan bij een grens (bijvoorbeeld een riviertje, hek, deur of poort) en wordt teruggestuurd. De stervende gaat verder.
  • Het zien van een mist en/of het ervaren van een elektrische schok op het moment van overlijden.

Vier ervaringen van sterfbedvisioenen ... lees meer ...

Werken met stervenden of langere tijd verblijven in ruimten of plaatsen die verbonden zijn met het sterven van mensen dragen het risico van entiteitaanhechting met zich. Enkele symptomen zijn: lees meer ...

Over Zielenbegeleiding

Voor steeds meer mensen is, naast goede medische zorg, een waardig levenseinde en een 'goede' dood belangrijk.

De behoefte aan het wegnemen van angst en onrust en bewuste aandacht tijdens het contact met de stervende en de familie - zowel praktisch, emotioneel, spiritueel gedurende deze bijzondere, gevoelige tijd - is groot.

Wie doodgaat kan worden bijgestaan door mantelzorgers, vrijwilligers terminale zorg, geestelijk verzorgers, stervensbegeleiders en uitvaartverzorgers die (naast de arts en verpleegkundige), vóór, tijdens en na het sterven helpen.

Onbekender zijn de Zielenbegeleiders die zich, naast het lichamelijke welzijn ook inzetten voor het geestelijke én spirituele welzijn van de stervende en de familie.

53% van alle Nederlanders gelooft in een leven na de dood. Daarvan gelooft 10% in het bestaan van de ziel...

In 2015-2016 heb ik onderzoek gedaan naar ervaringen met spirituele stervensbegeleiding. De resultaten en conclusies zijn te vinden op de website van Eeuwig Leven Instituut en Uitgeverij - Zeewolde.

© Yolanda Rijks

In een hospice

Vanmiddag had ik weer dienst in de hospice… Ik zag er tegenop, omdat het weer de eerste normale dienst was na het overlijden van mijn vriendin. 
Toen ik de gang inliep, zag ik de deur van haar kamer die dicht zat. Fijn, dat er nog geen nieuwe opname was geweest. Ik haalde diep adem en ging naar kantoor voor de overdracht. Ik werd gecondoleerd door mijn collega-vrijwilliger, wat vertrouwd klonk en mij een warm gevoel gaf, maar wat ook vreemd was. Ik was niet meer ‘de vriendin van’, maar was weer vrijwilliger. Alles wat ik moest weten over onze gasten werd me verteld door de dienstdoende verpleegkundige en mijn collega, die daarna naar huis ging.

Lees verder

Beroepsonderwijs over leven, sterven en leven na de dood

Ben jij een (on)ervaren Stervensbegeleider, Verpleegkundige, Therapeut, Counsellor of Hospicevrijwilliger? Heb je behoefte aan een enkele of meerdaagse cursustraining of bijscholing op het gebied leven, sterven en leven na de dood? Bij het Eeuwig Leven Instituut kun je jouw kennis en vaardigheden ontwikkelen, trainen en bijscholen.

Training/Bijscholing